NIETZSCHE 9

Konu: Marks, Freud ve Nietzsche’nin amaç neden bakımından karşılaştırılması

1.    Marks ve Freud bir noktada aynı şeyi savundular: Onlara göre insanlar yaptıklarının gerçek nedenini bilmezdi. Yapıp etmeleri için gösterdikleri nedenler aslında kendilerini ve başkalarını kandırmak için, bilinçdışı uydurdukları şeylerdi…

Freud kişi için söyledi bunu: Bir Freudçuya giderseniz; kendinizle ilgili içtenlikle  söylediğiniz şeylerin gerçek olmadığına inanarak dinleyecektir sizi. Bütün dikkatiyle çocukken yaşadığınız bir olayı ortaya çıkarmaya çalışacaktır. İşte o olayda bastırdığınız istekler tüm yaşamınızda yönetmişti. Tüm irrasyonel acılarınızı bu nedenle yaşadınız; bu nedenle kendinizi ve herkesi kandırdınız. Bunu fark etmedikçe de sağlıklı biri olmanız olanaksızdır.

Marks da, aynı şeyi toplum için yaptı: Toplumlar da neyi neden yaptığını bilmezdi ona göre. Din için, demokrasi adına, milleti için yaptığını söylerler ama gerçek neden bu değildir. Ancak materyalist diyalektik metodu uygularsanız, bir süre sonra gerçek nedene ulaşabilirsiniz: Toplum olarak neleri neden yaptığımızı fark ederiz.

2.    Nietzsche’ye göre de (yaratıcı olanlar bir yana bırakılırsa) insanlar neyi neden yaptığını bilmez. Nedenler konusunda kendilerini ve çevresindekileri kandırırlar. İnsan yaşamı, korku ve tembellikleri nedeniyle özlemlerinden vazgeçişlerinin ve vazgeçişlerin hikayesidir…

3.    Marks ve Freud’un bilimsel metotla bir tek araştırmaları olmadığı halde bilgin olduklarına inandılar: Bilim adına konuştular. Onlara göre insanlar doğa kanunlarının yönettiği varlıklardı.

Nietzsche’ye göreyse; insan (bütün canlılar gibi) yaşamın karşılarına çıkardığı sorunları çözerek ilerleyen varlıktır. Yaşamın karşımıza çıkardığı yeni sorunları çözmek, yaratıcılık gerektiren bir olaydı ona göre. İnsan dünyası (bu arada canlı dünyası da) beklenmedik ve önceden belirlenmemiş yeniliklerin yaşandığı ve yaşanacağı bir yerdi: Dinozorlar zamanında insanların, yeryüzünde yalnızca bitkilerin olduğu dönemde hayvanların en ufak bir izine rastlanamazdı.

Bitki de, hayvan da, insan da hayatın yaratıcılığıyla var oldular.

Gelecek yaratmalarla yenilenecek…

Kısacası; canlı yaratıcıdır.