FELSEFİ DANIŞMAN KİMDİR?

Felsefi danışmanlar (Pfilosophical Counselling), uygulamalı felsefe yapanlar (Applied Philosophy), Akademisyenler, Felsefenin mantığını araştıranlar ne yapar? Amaçları nedir?

20. yy felsefesi dil ve dilin sorunlarıyla savaştı:
Amerikan Pragmatisetleri de, İngiliz mantık analitikçileri de, Kıta felsefesi de (yapısalcılar ve postyapısalcılar da) dili kültürün en temel olayı olarak gördüler ve bu bağlamda dili anlamaya çalıştılar. Bu uğraş 21. yy.da aynı hızla sürmekte…

Dil araştırmaları insan yaşamı üzerinde çok etkili oldu:
Kanat kuş yaşamında, diş ve pençe aslan yaşamında nasıl bir yere sahipse; dil de insan yaşamında aynı göreve sahip: İnsanın varlık şartı… İnsan dil kullanmadan insan olarak yaşayamaz
Bütün kültür dil sayesinde var.

Bu nedenle dili doğru (etkin) kullanmak çok önemli:
Dili kullanarak var olabildiğimiz için, dili kullanmada yapılan yanlışları çok pahalı ödüyoruz.
Bir bilgi yanlışı uçağın düşmesine neden olaiblir.
İlişkiyi belirleyen bir dil yanlışı da insanı mutsuz edebilir, ilişkileri bozabilr…

20. yy.da felsefe dil yanlışlarını düzelterek insanlığa hizmet etmeyi üslendi:
Felsefeciler verecekleri hizmetten söz ederken, sık sık şu türden sözlerle amaçlarını anlattılar:
“Dilin zararlarından korumak”,
“Dilin büyüsünden kurtarmak”,
“Dil hastalıklarını tedavi etmek”…

Destek veren felsefe türleri:
Feklsefeci danışmanlar (Pfilosophical Counselling):
Yaşanan bir çok acılar ve sorunlar, dili yanlış kullanmakdan kaynaklanıyor.
Felsefi danışmanlar bu tür düşümme yanlışlarını düzelterek insanlara, kişisel sorunlarını çözme konusunda hizmet veriyorlar.
Bir bakıma Psikoterapistlerin yaprığı işe benzer bir iş yapmaktalar.

Uygulamalı felsefe (Applied Philosophy):
Uygulamacı felsefeciler, yaşanmakta olan sorunlarla ilgili dili hazırlayarak sorunların çözülmesine katkıda bulunuyor.
Örnek olarak şu sırada laiklikle ilgli tartışmalar çok sık yapılmakta… Bu alandaki tartışmalarda dilin yanlış kullanımlarını gösteren, tartışırken uyulması gerekn kuralları belirleyen bir felsefe çalışması yapılırsa; bu çalışma bir uygulamalı felsefe çalışması olacaktır…

Akademisyenler:
Akademisyenler, felsefecilerin binlerce yıldan beri uğraştığı sorunları, ulaştıkları yerden ele alarak felsefeye katkıda bulunmaya çalışıyorlar.
İlk bakışta bu çalışmalar yaşamdan kopuk şeyler gibi görünse de, daha sonra bunlar da, uygulamalı felsefe yapanlar ve felsefeci danışmanlar tarafından kullanılacaklardır.

Felsefenin Mantığı:
Bütün bu alanlarda çalışan felsefecilerin çalışmalarının ilkelerini (mantığını) ortaya çıkarmaya çalışan felsefe çalışması.
Bu alandaki eğitim, kişiyi felsefeci danışman veya uygulamalı felsefeci olmaya hazırlayacaktır.