FELSEFE DANIŞMANLIĞININ YERİ

1.
Kuşlar kanatlarıyla uçar,
Balıklar yüzgeçleriyle yüzer,
İnsansa düşünceleriyle yaşar.

Düşünme ve düşünceler insanın varlık şartıdır. Bu alanda yapılan yanlışlar acı çektirir, başarımızı engeller, çatışmalara neden olur.

Demek yaşadığımız sorunların bir kısmı dili yanlış kullanmaktan geliyor: Yanlış düşünmekten…
İşte felsefecilerin görevi burada başlıyor:
Bu tür sorunlar nedeniyle (dili yanlış kullanma, yanlış düşünme sonucu) acıların çekildiği yerde…

2.
Şu tür sorunlarla yardım almak istiyoruz:

  •  Çektiğimiz sıkıntıların bir kısmı bedenimizdeki bozulmalar, organlarımızın görevlerini yapamamaları… Bunlara hastalık diyoruz. Doktorlara gidiyoruz hastalanınca.
  • Eğer uyumsuzlukların, sıkıntılarımızın nedeni daha önceki öğrediklerimizse, şartlamalarsa; bununlarla psikologlar uğraşıyor.
  • Sorunlarımız, sıkıntılarımızın kaynağı düşünme yanlışlarıysa, bununla da felsefeciler uğraşıyor: Felsefi danışmanlar

Felsefecilerin sorun çözme konusundaki destekleri iki tür:
a. Belli bir araştırma alnında sorunlar, o alanda dilin yanlış kullanımından doğuyorsa, bununla uygulamacı felsefe uğraşıyor.
Örnek olarak şu sırada sürüp giden laiklikle ilgili tartışmalar… Çözümsüzlikte dili yanlış kullanmanın da payı var.
Ya da stres: Bu konuda bilim çevrelerinde, stres sözcüğü bir çok anlamda kullanılmakta. Bu da anlama ve uygualamalda önemli güçlükler yaratıyor. Bir benzetmeyle anlatırsak durum şöyle:
Var sayın Ahmet’in nasıl bir insan olduğu tartışılıyor ve bir türlü sonuca varılamaıyor. Ama her biri adı ahmet olan başka bir ahmetten söz ediyor (örnek olarak biri köylü ahmetten konuşurken diğeri bakkal ahmettei kastediyor ahmet derkenve de farklı ahmetlerden söz ettiklerinin farkında değiller. Bu durumda bir sonuca varılamaz…
Aynı şekilde stres sözü farklı şeyleri göstermek için kullanılmaktaysa da tartışmalar verimli olmayacaktı.

Stres alanındaki çalışmalarda, araştırmalarda da böyle bir durum yaşanıyor. Bu karışıklığı giderme uğraşı içindeyiz ve gelecek günlerde, stemizde strsi bir uygulamalı felsefe açısından ele alcağız.
Dili, belli konularda tartışmaların verimli olabilmesi için temizleyen, kullanışlı hale getiren felsefecilerin yaptığı çalışmalara uygulamalı felsefe deiniyor.

b. Bir de felsefi danışmanlar var:
Onlar kendilerine gelen kimseler, dili yanlış kullanmaktan acı çekmekteyse; felsefe bilgileriyle sorunlarını çözmeye çalışıyorlar: dili doğru kullanmalarını sağlayarak, düşünme yanlışlarını gidererek mutlu olmalarını sağlamaya çalışıyorlar…

1. Psikolojik nedenlerle veya yanlış düşünme sonucu acı çekenlere ilaçla da yardım ediliyor.. Bu kimslere (doktorlara) psikiyatrist deniyor.

3.
Bedenlerinde sorun yokken, sorun yaşayanlara yardım eden uzmanlıkları bir şöyle bir şemayla gösterebiliriz:

felsefe_danismanligi